Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2018

Można ukrywać fakt, ale w snach to przypływa. 
— Fokus & O. S. T. R - Przetrwasz
Reposted frompastelowe pastelowe via12czerwca 12czerwca
Są ludzie, w których obecności czujemy się dobrze, i tacy, z którymi nam nie po drodze. Z wiekiem i nabytym doświadczeniem zrozumiałam, że nie ze wszystkimi muszę się przyjaźnić, ba, ja nie wszystkich muszę lubić i zapraszać na wino. Są przyjaźnie nierozerwalne, powierzchowne znajomości, jest koleżeństwo. Na niektóre znajomości szkoda tracić cennego czasu. Lubię spotkania z ludźmi, przy których mogę być sobą.
— Gabriela Gargaś - "Taka jak ty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca

July 20 2018

8622 e10d 390

Nic zaś tak nie podnieca kobiety jak świadomość, że jakiś nieszczęśnik stracił dla niej rozum.

— ~ P. C.

July 14 2018

7728 2e29 390
Reposted from4777727772 4777727772 vialenifca lenifca
5759 880f 390
Reposted fromTLC2 TLC2 viafckit fckit
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatimetobegin timetobegin
an easy light, the salty air, the soothing sound of the ocean
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaToshi Toshi
The woods are lovely dark and deep
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadzony dzony

July 08 2018

4379 9ff0 390
Reposted fromskonam skonam viasentymentalna sentymentalna

July 03 2018

Znalezione obrazy dla zapytania if worst come to worst chandler
Reposted fromciarka ciarka viavertheer vertheer

June 30 2018

Lovely Photo Manipulations Utilizing Stock Photography by Justin Peters

Graphic designer Justin Peters has an uncanny ability to compose fantastical landscapes and creatures by combining stock imagery using Photoshop. The 22-year-old German digital artist says that he’s often driven by the famous Picasso quote “Everything you can imagine is real,” choosing to use photography found on stock imagery sites as the source material for his digital collages. You can see more of his recent work on Instagram.

Reposted fromcuty cuty via12czerwca 12czerwca
4659 6c1b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viacoeurina coeurina

June 29 2018

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

9835 a2c9 390
Reposted from4777727772 4777727772 vialily24 lily24
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaostatni ostatni

May 13 2018

8914 7572 390
Reposted from4777727772 4777727772 viapengin pengin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl