Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2018

4379 9ff0 390
Reposted fromskonam skonam viasentymentalna sentymentalna

July 03 2018

Znalezione obrazy dla zapytania if worst come to worst chandler
Reposted fromciarka ciarka viavertheer vertheer

June 30 2018

Lovely Photo Manipulations Utilizing Stock Photography by Justin Peters

Graphic designer Justin Peters has an uncanny ability to compose fantastical landscapes and creatures by combining stock imagery using Photoshop. The 22-year-old German digital artist says that he’s often driven by the famous Picasso quote “Everything you can imagine is real,” choosing to use photography found on stock imagery sites as the source material for his digital collages. You can see more of his recent work on Instagram.

Reposted fromcuty cuty via12czerwca 12czerwca
4659 6c1b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viacoeurina coeurina

June 29 2018

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

9835 a2c9 390
Reposted from4777727772 4777727772 vialily24 lily24
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaostatni ostatni

May 13 2018

8914 7572 390
Reposted from4777727772 4777727772 viapengin pengin
4926 d705 390
Reposted fromambermoon ambermoon viapengin pengin

May 11 2018

Jest ogromna różnica między byciem durną księżniczką, a dojrzałą i inteligentną kobietą. Łobuz wcale nie kocha najbardziej. Gość, który sprawia, że nie możesz spać po nocach i masz mętlik w głowie wcale nie jest idealnym materiałem na faceta.  
Jest nim ten, który sprawia, że nie możesz przestać się uśmiechać. Ten który daje Ci czas, wsparcie i obecność. Szukaj mężczyzny z mózgiem i pięknym sercem, który będzie dobrze traktował innych i Ciebie – to właśnie on będzie kochał najmocniej…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viakotfica kotfica

May 10 2018

4584 2eb2 390
6056 df42 390
Reposted fromseaweed seaweed vialovesweets lovesweets

May 06 2018

May 02 2018

Reposted fromshakeme shakeme viasgrialux3 sgrialux3

April 29 2018

Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaAmere Amere
3621 6a67 390
1552 00cb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamental-cat mental-cat

April 27 2018

April 26 2018

6226 f5e9 390
Reposted fromerial erial viaaura-lunaris aura-lunaris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl