Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

1662 9b50 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viatoniewszystko toniewszystko

April 25 2017

Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea via2708 2708
1429 332d 390
Reposted fromEkran Ekran vialittlemouse littlemouse
9850 0269 390
Reposted fromtoft toft viaalberta alberta

April 24 2017

Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)

April 23 2017

3630 4913 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera

April 22 2017

3156 428c 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
8849 2e7f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacathandcat cathandcat

April 21 2017

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazyta zyta
3182 6349 390
Reposted fromnataliablus nataliablus vianojka nojka
3503 a385 390

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

7562 038a 390
Reposted fromLimysoul Limysoul viacziczi cziczi

April 18 2017

8591 464e 390
Reposted fromodejdz odejdz viahormeza hormeza
2259 a985 390

sihlvers:

eccellent:

apply : 165K FAVES | QUEUE LIST

s i h l v e r s
Reposted fromtosiaa tosiaa viakatastrofo katastrofo
0869 d712 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawetryagain wetryagain
Prague
Reposted fromlifeless lifeless viarugia rugia

April 14 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl