Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2018

8914 7572 390
Reposted from4777727772 4777727772 viapengin pengin
4926 d705 390
Reposted fromagridoce agridoce viapengin pengin

May 11 2018

Jest ogromna różnica między byciem durną księżniczką, a dojrzałą i inteligentną kobietą. Łobuz wcale nie kocha najbardziej. Gość, który sprawia, że nie możesz spać po nocach i masz mętlik w głowie wcale nie jest idealnym materiałem na faceta.  
Jest nim ten, który sprawia, że nie możesz przestać się uśmiechać. Ten który daje Ci czas, wsparcie i obecność. Szukaj mężczyzny z mózgiem i pięknym sercem, który będzie dobrze traktował innych i Ciebie – to właśnie on będzie kochał najmocniej…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viakotfica kotfica

May 10 2018

4584 2eb2 390
6056 df42 390
Reposted fromseaweed seaweed vialovesweets lovesweets

May 06 2018

May 02 2018

Reposted fromshakeme shakeme viasgrialux3 sgrialux3

April 29 2018

Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaAmere Amere
3621 6a67 390
1552 00cb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamental-cat mental-cat

April 27 2018

April 26 2018

6226 f5e9 390
Reposted fromerial erial viaaura-lunaris aura-lunaris

April 25 2018

3092 4ad6 390
Reposted fromjdeg jdeg vialaparisienne laparisienne
Reposted fromPoranny Poranny viaMigotliwa Migotliwa

April 23 2018

4518 7d03 390
Reposted fromkarahippie karahippie viala-lu la-lu
3522 027c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viametafnord metafnord

April 15 2018

9734 c28d 390
Reposted fromfreakish freakish vialajla lajla

April 13 2018

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaconvoitise convoitise

April 12 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl