Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2018

1937 84d0 390
Michał Kellen
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabe-yourself be-yourself
Jeśli potrafisz rozśmieszyć kobietę, to możesz z nią zrobić wszystko.
— Brigitte Bardot
Reposted fromavooid avooid viakarna karna
5866 e62f 390
Reposted fromkrzysk krzysk viapauza pauza

March 14 2018

6388 2cea 390

February 18 2018

8951 f838 390
Reposted fromcountingme countingme viamyszkaminnie myszkaminnie

February 15 2018

4294 1bf0 390
Reposted fromthesketchedlady thesketchedlady viagreywolf greywolf

February 12 2018

February 08 2018

6142 2640 390
Reposted frompotatolovero potatolovero viashampain shampain
4070 bb71 390
Reposted fromagridoce agridoce vialamujer lamujer

January 30 2018

- jak to jest, siedzę sobie kurde z kumplem, nie widzieliśmy się dobre kilka lat, wspominamy stare czasy, lecą piwka, whisky, rum, super wieczór.. i nagle pisze do mnie moja kobita pyta czy nadal piwkujemy z kolegą, odpisuję, że tak, więc ona tylko krótko to dobrze, bawcie się grzecznie, chciałam się tylko coś zapytać nic pilnego, buziaków tysiące.. i wyobraź sobie kolego, że mój wieczór piorun strzelił, bo ja już o niczym innym nie myślę tylko o tej mojej biednej kobiecinie, o czym to ona mi chciała opowiedzieć, jakim pytaniem mnie zaskoczyć, pozwolić się wykazać, i siedzę ja jak na ścięciu bo już chcę wracać do niej, co to kierwa jest??
- to jest właśnie miłość panie kolego.
— zasłyszane
Reposted fromniedoopisania niedoopisania viapauza pauza

January 29 2018

Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viagreywolf greywolf

January 25 2018

5876 087d 390
Reposted fromdivi divi viaEtien Etien
2587 d506 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatulele tulele

January 11 2018

7640 d00a 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viatulele tulele

January 06 2018

Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love viaLusia Lusia

January 03 2018

2752 7d7f 390
Reposted fromTeardrops Teardrops vialittle-things little-things
5018 818b 390
regen
Reposted fromvolldost volldost vianiskowo niskowo

December 29 2017

3536 c8bc 390

December 28 2017

5454 2263 390
Reposted from777727772 777727772 via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl